15 tegn på høj begavelse

Her kan du prøve en hurtig tjekliste, der viser nogle udsagn, der hyppigt er gældende for højtbegavede børn i trivsel. 
Du skal derfor svare, hvordan du synes udsagnene passer på det barn, du tænker på, “på en god dag”.

Du får en score mellem 0 og 30 point. Jo flere points, desto større er sandsynligheden for at barnet er højtbegavet.
Spørgsmålene på listen ikke udtømmende og listen er ikke en test. Listen og spørgsmålene er kondenseret med henblik på at danne et illustrativt grundlag for dialog.

Spørgsmålene er udarbejdet for Begavet med Glæde af psykolog Dea Franck (https://www.deafranck.dk/)

15 tegn på høj begavelse

Lærte at læse tidligt (hvis førskolebarn: er glad for at få læst historier højt)

Fordyber sig intenst i specifikke områder (f.eks. dinosaurer, naturvidenskab, astrologi, musik)

Har en stor fantasi og kommer gerne på nye idéer tit

Stiller uendeligt mange spørgsmål med stort videbegær

Tænker ud af boksen med nye påhit og anderledes måder at se ting end forventet for alderen

Er god til at gennemskue sammenhænge mellem ting, hændelser, mennesker og deslige

Har et stort ordforråd og er dygtig til at samtale med andre

Er i stand til at tænke over sine egne tanker, refleksioner og holdninger

Handler nærmest intuitivt smart eller stærkt analytisk i nye situationer

Har en skarp sans for humor og gør gerne brug af sarkasme eller ironi

Er empatisk og kan blive meget berørt af andres lykke eller ulykke

Er næsten allergisk overfor gentagelser

Har masser af drive og gå-på-mod i forhold til nye ting og oplevelser

Er kunstnerisk og glad for at udfolde sig kreativt

Har en særdeles stærk retfærdighedssans og går op i at reglerne holdes

Hvad så nu?

Hvis du har fået lyst til at vide mere om højtbegavede børn kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev - du kan læse vores charter, og du kan selvfølgelig melde dig ind i foreningen. Du kan også følge os og vores fokusgrupper på Twitter, LinkedIn eller Facebook.